จ่ายค่าตอบแทน...

posted on 31 Jul 2013 16:33 by kaitaro
ตัวเราเลือกที่จะให้เธอ

รู้ความจริง รู้ในสิ่งที่เธออยากรู้ถึงเหตุผลที่ทำลงไป

ว่ามันคือความรัก

โดยการจ่ายค่าตอบแทน 

เป็นมิตรภาพระหว่างเราเธอเลือกที่แบกความทรงจำ...

โดยการจ่ายค่าตอบแทน
 
เป็นตัวเราขอเลือกที่จะจดจำเรื่องราวความผิดพลาด...เธอเลือกที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นเหมือนปกติในความผิดของเรา

โดยการจ่ายค่าตอบแทน

เป็นตัวเราเลือกที่จะชดใช้ความผิด และสำนึกผิดในการบังคับให้เธอเลิกคบกับคนที่คิดไม่ซื่ออย่างตัวเราทุกอย่างต้องจ่ายค่าตอบแทน...

ยิ่งจ่ายในสิ่งที่คุ้มค่ามากเท่าไหร่...

ย่อมเสียสิ่งที่มีค่าสูงออกไปเท่านั้นเช่นกัน...


ปล. คำพูดไม่ใช่เพียงแค่ลมปาก เธอจงจำไว้... 

Comment

Comment:

Tweet